ترمینال‌های آرمانکار

ترمینال ال 90(پایه بلند)

نام محصول: فیش ال 90

محل قرارگیری: شیشه عقب خودرو

کاربرد:رابط گرمگن شیشه عقب در خودروتندر 90

ترمینال تی شکل(پایه کوتاه)

نام محصول: فیش تی

محل قرارگیری: شیشه عقب خودرو

کاربرد:رابط گرمگن شیشه عقب در خودروهای خانواده پژو، سمند

کلیپ فرمان

 

فیش پرایدی

نام محصول: فیش پرایدی

محل قرارگیری: شیشه عقب خودرو

کاربرد:رابط گرمگن شیشه عقب در خودرو پراید

دسته سیم رابط گرمگن شیشه عقب

 

آرمانکار بزودی محصولات تولیدی جدید خود را معرفی خواهد کرد

Contact Us