استپ ترمز

استپ ترمز

نام محصول: استپ ترمز

محل قرارگیری:زیر پدال ترمز

کاربرد:روشن کردن چراغ های ترمز عقب

رنگ: سفید

تعداد پایه ها:2 عدد

Contact Us